tel. 998 i 11284-100 PUCK, ul. Mestwina 11
Strona Główna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Historia
Galeria
Informacje
Księga Gości
Media o nas
Kontakt

Wzory druków i wniosków:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w obiektach. DRUK


 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarach leśnych. DRUK


 3. Odbiór budynku zamieszkania zbiorowego. DRUK


 4. Odbiór budynku użyteczności publicznej. DRUK


 5. Odbiór budynku - zakład produkcyjny. DRUK


 6. Wniosek - wydanie zaświadczenia o zdarzeniu. DRUK

Jednocześnie informujemy że zachodzi konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tj. : Dz. U. z 2006r Nr 225, poz. 1635/).
Opłatę skarbową w formie gotówkowej można wpłacać w kasie Urzędu Miasta Puck.
W formie bezgotówkowej opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Puck nr konta:
46 1160 2202 0000 0001 6285 3567 Bank Millennium.


Dokumenty i inne pliki:

 1. Wzór sprawozdania OSP z wykonania zadania publicznego. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaœniczych. PLIK


 2. Instrukcja przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). PLIK


 3. Regulamin Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP. PLIK


 4. Druk Stanu Wyszkolenia w OSP. PLIK


 5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG 2014 r.PLIK

Dokumenty z narady podsumowującej rok 2014:

 1. Podsumowanie roku 2014. PLIK


 2. Rozliczenie dotacji jednostek KSRG 2014. PLIK


 3. Ratownictwo specjalistyczne. PLIK


 4. Szkolenie członków OSP i podsumowanie IGO. PLIK


 5. Podsumowanie akcji ratowniczo - gaśniczych w 2014 r. PLIK

Dokumenty z narady podsumowującej rok 2013:

 1. Podsumowanie roku 2013. PLIK


 2. Szkolenie członków OSP i podsumowanie IGO. PLIK


 3. Prezentacja, metodyka oceny IGO. PLIK

Dokumenty dotyczące przeprowadzenia inspekcji OSP.:

 1. Zarządzenie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku. PLIK


 2. Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP w Pucku. PLIK


 3. Metodyka oceny gotowości operacyjnej. PLIK


 4. Protokół z inspekcji. PLIKhosting & webdesign: eServer.pl