tel. 99884-100 PUCK, ul. Mestwina 11
Strona Główna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Historia
Galeria
Informacje
Media o nas
Kontakt
  :: DZISIAJ ::

W roku 1992 weszły w życie dwie ustawy: "O Państwowej Straży Pożarnej" oraz "O ochronie przeciwpożarowej". Ustawy te spowodowały powołanie Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji, przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Państwowa straż pożarna w ostatnim dziesięcioleciu z rozwarstwionej organizacyjnie (terenowej i resortowej) służby zajmującej się przede wszystkim gaszeniem pożarów, stała się mobilną służbą ratowniczą wchodzącą w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - stanowiącą ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W tym okresie nastąpiły w naszej służbie kolosalne zmiany jakościowe, organizacyjne, szkoleniowe ale przede wszystkim sprzętowe. Zmienił się zasadniczo zakres naszego działania, określony jako ochrona życia, zdrowia i mienia podczas walki z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, w tym ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego a od 2001 r poszerzono obszar działania PSP o zadania z zakresu ochrony ludności.

Powstały bazy sprzętu specjalistycznego niezbędnego do podejmowania ww. działań. Utworzono także specjalistyczne grupy ratownictwa wodnego, płetwonurków, grupy wysokościowe, poszukiwawcze z psami i medyczne. Polscy strażacy ratownicy brali udział w akcjach ratowniczych w Albanii, Turcji i Węgrzech, Czechach i Niemiec. Zmiany o których mowa zachodziły i zachodzą także naszej jednostce. Aby je pokazać niezbędne są pewne porównania roku 1992 z chwilą obecną.

Rozpocznijmy od najważniejszego elementu - ludzkiego - wszak to ludzie decydują o obrazie każdej instytucji czy zakładu, w zasadniczy sposób przyczyniają się do ich sukcesów, ale także i porażek. W 1992 r w Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Pucku pracowało 45 strażaków, wyższe wykształcenie posiadało - 3, średnie - 15, zawodowe - 15, a podstawowe - 12 osób, służbę pełniło 3 - oficerów, 4 - chorążych, 31 - podoficerów i 8 - szeregowych.

W 2004 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pracuje 43 strażaków z czego: wyższe wykształcenie posiada - 5, licencjackie - 2, średnie - 28, zawodowe - 7 i podstawowe - 1. Służbę pełni: 5-oficerów, 8 aspirantów, 23 podoficerów i 7 szeregowych. Ponadto 4 strażaków kontynuuje studia a dwóch strażaków uczęszcza do Szkoły aspirantów.

Drugim elementem, który w zasadniczy sposób decyduje o skuteczności działania w jednostkach ratowniczych jest sprzęt, którym dana jednostka dysponuje.

W 1992 Terenowa Zawodowa Straż Pożarna dysponowała następującymi samochodami i sprzętem:
 1. Samochód proszkowy - GPr -1500 Star A-29 1972 r.
 2. Samochód gaśniczy: - GBM 2/8 Star 266 1982
 3. Samochód gaśniczy: - GCBA 6/32 Jelcz 004 1982 r.
 4. Samochód gaśniczy: - GBA 2,5/16 Star 244 1985 r
 5. Samochód wężowy - SW 2000 Star 266 1986 r
 6. SKw Żuk 1972 r
 7. Polonez Sop 1988 r
 8. Agregat piany lekkiej, agregat oddymiający i agregat oświetleniowy.

Motopompy PO 5E, 12 aparatów oddechowych podciśnieniowych, pilarka do drewna, piła do cięcia betonu i stali oraz zakupiony pod koniec 1992 r SRT FSO i mini zestaw sprzętu hydraulicznego HOLMATRO. Strażacy jako odzież ochronną posiadali mundury typu wojskowego Moro nie posiadające atestu trudno zapalności.

W 2004 roku Komenda Powiatowa PSP w Pucku dysponuje następującymi samochodami i sprzętem:
 1. Samochód gaśniczy - GCBA 5/24 Jelcz 010 1995 r,
 2. Samochód gaśniczy - GCBA 5/32 Jelcz 004 po kapitalnym remoncie i karosowaniu nadwozia w 2002r.
 3. Podnośnik hydrauliczny - SH -21 Volvo - 2000 r
 4. Samochód ratownictwa technicznego - IVECO - 1985 r
 5. Samochód wężowy SW - 2000 Star 266 - 1986 r
 6. Samochód kwatermistrzowski VW - transporter 1985 r.
 7. SLop - Fiat Albea 2003 r.
 8. SLop - Lanos 2000 r.
 9. Ponton z silnikiem 90 KM, zestaw pompowy wysokiej wydajności, agregat piany lekkiej, zestaw pompowy do pompowania substancji chemicznych w wykonaniu EX, agregaty prądotwórcze - 5 szt., zestaw sprzętu hydraulicznego (nożyce, nożyco-rozpieracz, rozpieracz kolumnowy i pompa Duo), 2 pompy szlamowe, pilarki spalinowe do drewna, 2 pompy pływające, jedna pompa szlamowa,
  Aparaty powietrzne nadciśnieniowe - 12 szt., miernik wielogazowy Mini Warn, podnośniki pneumatyczne - poduszki ciśnieniowe 4 szt, uszczelniacz ciśnieniowy do cystern, ubrania ochronne dla pszczelarzy, ubrania gazoszczelne.
Bazę lokalową Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku w 1992 r stanowiły obiekty Terenowej Zawodowe Straży Pożarnej. Do remontu przewidziane były następujące pomieszczenia:
 • świetlica w budynku głównym,
 • sypialnie strażaków,
 • pomieszczenia sanitarne i socjalne oraz pomieszczenia biurowe.
 • kotłownia na piece węglowe

Do 2004 roku wybudowano nową kotłownię na olej opałowy, wymieniono okna w całym obiekcie na PCV, dokonano kapitalnego remontu świetlicy, sypialni strażaków, kuchni, sanitariatów i pomieszczeń biurowych. Rozbudowano także garaże dla samochodów gaśniczych oraz wybudowano pomieszczenia dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W chwili obecnej ( tj. druga połowa 2004 roku), trwają prace adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na biura Komendy Powiatowej, remont i przebudowa pomieszczeń socjalno - warsztatowych z zapleczem magazynowym oraz remont pietra budynku głównego oraz klatki schodowej podziału bojowego.

Kronika działalności komendy rejonowej i powiatowej w minionym dziesięcioleciu w poszczególnych latach:

1992 r

 1. Działalność komendy to przede wszystkim zadania organizacyjne związane z wprowadzeniem w życie nowych uregulowań prawnych główne to:
  • 1/ Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
  • 2/ Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,
 2. 31% załogi złożyło raporty o przejście na emerytury.
 3. KR PSP otrzymała samochód ratownictwa drogowego Fiat 125 Combi z mini zestawem hydraulicznym (pompa + nożyco-rozpieracz).

1993 r

 1. Działalność komendy to przede wszystkim zadania organizacyjne związane z wprowadzeniem w życie nowych uregulowań prawnych.
 2. Nawiązano także ścisłą współpracę z Fundacją Europejskie spotkania - Centrum Kultury Krokowa
 3. W jednostkach OSP rozpoczęto montaż systemu selektywnego alarmowania
 4. Rozpoczął się etap szkoleń strażaków wg nowych zasad i programów z dużym naciskiem na działania w zagrożeniach technicznych, ekologicznych chemicznych

1994 r

 1. Zakład energetyczny w Pucku przekazał KR PSP obiekty magazynowe i garażowe oraz budynek mieszkalny z czterema rodzinami.
 2. W dalszym ciągu realizowano montaż systemów selektywnego alarmowania w jednostkach OSP.
 3. Przygotowano pomieszczenia na zintegrowane stanowisko kierowania w pozyskanym obiekcie.
 4. Przebudowano i wyremontowano pomieszczenia socjalne w budynku głównym,
 5. Pozyskano z Gminy Krokowa samochód UAZ, dokonano przebudowy tego samochodu ( wymiana nadwozia na plastikowe), przebudowano i zmodernizowano samochody gaśnicze dla potrzeb i specyfiki jednostki ratowniczo-gaśniczej.

1995 r

 1. Pozyskano z Fundacji Samarytańskiej Ziemi Puckiej samochód VW Transporter, który we własnym zakresie został przystosowany na samochód ratownictwa technicznego,
 2. Włączono do KSRG jednostki OSP Sławoszyno, Wierzchucino, Karlikowo i Jastrzębią Górę,
 3. Oddano do użytku nowe Rejonowe Stanowisko Kierowania usytuowane w pozyskanych pomieszczeniach,

1996 r

 1. Została opracowana dokumentacja na nowy system grzewczy i budowę kotłowni olejowej.
 2. Zakupiono nożyce Holmatro,
 3. JRG pozyskała sprzęt ratowniczy:
  • łańcuch ciągnący, adaptery z hakami do ratownictwa drogowego,
  • 2 pilarki spalinowe,
  • pompa pływająca

1997 r

 1. Przebudowano kotłownię z węglowej na olejową,
 2. Nastąpiło uruchomienie Zintegrowanego Rejonowego Stanowiska Kierowania, którego głównym zadaniem było:
  1. połączenie i racjonalne wykorzystanie sił i środków w czasie działań,
  2. zapewnienie lepszej skuteczności działań,
  3. ujednolicenie systemu łączności,
 3. Podpisano porozumienia z podmiotami i jednostkami organizacyjnymi:
  • Policją Państwową,
  • Pogotowiem Ratunkowym,
  • Jednostkami straży miejskich,
  • Jednostkami samorządowymi,
  • Jednostkami wojskowymi,
  • Nadleśnictwem Wejherowo i Choczewo.
 4. KR PSP zakupiła przy partycypacji finansowej samorządów dwustopniową pompę hydrauliczną PU 2050 DUO, i sprzęt hydrauliczny nożyce 2005 U
 5. Jednostka sukcesywnie doposażyła się w aparaty powietrzne nadciśnieniowe, ubrania gazoszczelne i inny sprzęt ratowniczy.
 6. Trzy OSP z KSRG wyposażone zostało w hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego Holmatro.

1998 r

 1. Trzy obiekty zostały włączone do systemu monitoringu pożarowego.
 2. Zakupione zostały zestawy komputerowe do RSK, kadr i księgowości,
 3. Zorganizowano uroczystą akademię z okazji 25 - lecia zawodowej ochrony przeciwpożarowej w Pucku.
 4. KR PSP pozyskała:
  • samochód ratownictwa technicznego IVECO,
  • ponton z silnikiem,
  • wyposażenie do siłowni, która została utworzona w pomieszczeniu JRG,
 5. Zakupiono 30 szt okien z PCV,
 6. Kolejne trzy jednostki OSP wyposażone zostały w sprzęt hydrauliczny, JRG otrzymała rozpieracz kolumnowy,

1999 r

 1. Reforma administracyjna utworzono powiaty,
 2. 7 obiektów zostało włączonych w system monitoringu pożarowego,
 3. We własnym zakresie dokonano wymiany okien PCV w całym obiekcie.
 4. Z dotacji otrzymanych z Urzędu Powiatowego w kwocie 30.000 ,- zakupiono:
  • pneumatyczne poduszki wysokociśnieniowe,
  • pneumatyczny uszczelniacz do cystern,
  • uniwersalny przyrząd do pomiaru niebezpiecznych gazów,
 5. JRG otrzymała sanie do ratownictwa na lodzie.
 6. Do KSRG włączonych zostało 10 jednostek OSP z terenu powiatu
 7. Premier RP spotkał się z Komendantem Powiatowym i delegacjami strażaków z Półwyspu Helskiego po skutecznej akcji powodziowej.

2000 r

 1. We własnym zakresie strażacy wykonali następujące prace:
  • wymiana instalacji CO na miedzianą wymiany kaloryferów w obiekcie głównym KP PSP,
  • remontu i modernizacji sypialń,
  • rozpoczęto prace wyburzeniowe w części garażowej pozyskanych od ZE obiektów,
 2. Jednostki OSP w KSRG otrzymały dotację ze strony państwa w kwocie 5.700,- na jedną OSP.
 3. KP PSP przekazała do G. Krokowa samochód GBA 2,5/16,
 4. Dla KP PSP zakupiony został przy 50 % partycypacji samorządów, KWPSP i innych instytucji samochód specjalny podnośnik hydrauliczny SH 21 na podwoziu VOLVO oraz samochód operacyjny Siena,
 5. Przedstawiono Zarządowi Powiatu koncepcje utworzenia na bazie lokalowej PSP Centrum Powiadamiania Ratunkowego /CPR/. Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję Komendanta Powiatowego

2001 r

 1. Opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową na rozbudowę garaży i adaptację pomieszczeń dla CPR zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie pomieszczeń.
 2. Rozpoczęły się prace budowlane i remontowe w obiektach KP PSP,
 3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na karosowanie samochodu gaśniczego Jelcz.
 4. KP PSP pozyskała następujący sprzęt:
  • samochód operacyjny LANOS,
  • zespół pompowy o dużej wydajności,
  • pompę z agregatem do ratownictwa chemicznego
  • agregat prądotwórczy przewoźny PAD 16,
  • sprężarkę do instalacji pneumatycznych.
  łączna wartość pozyskanego sprzętu wyniosła - 200.000,-
 5. W ramach dotacji dla KSRG zakupiono dla kolejnych jednostek OSP trzy zestawy sprzętu hydraulicznego,
 6. Rozpoczęto sukcesywne szkolenie medyczne oraz montaż systemów indywidualnego powiadamiania i monitoringu antywłamaniowego w jednostkach OSP KSRG.

2002 r

 1. KP PSP odebrała skarosowany samochód Jelcz,
 2. Kontynuowana była rozbudowa garaży i przebudowa pomieszczeń na CPR,
 3. We własnym zakresie odnowiono elewację zewnętrzną na obiekcie głównym, i wyremontowano pomieszczenia socjalne i biurowe.
 4. 100 strażaków ochotników z OSP w KSRG ukończyło szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, jednostki te zostały wyposażone w system indywidualnego powiadamiania ochotników oraz system monitorowania antywłamaniowego do strażnic.
 5. W budynku głównym wykonano pomieszczenie sauny.

2003 r.

 1. Otwarto Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 2. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza otrzymała na swe wyposażenie łódź hybrydową z silnikiem 90 KM,
 3. Dokończono remont garaży dla samochodów bojowych,
 4. Dokonano wymiany aparatów powietrznych podciśnieniowych na nowe, nadciśnieniowe,
 5. Zakończono remont klatki schodowej prowadzącej do biur komendy powiatowej,
 6. Rozpoczęto remont kapitalny szatni zmianowych,
 7. Wykonano we własnym zakresie elewację na budynkach nowych garaży i Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 8. Komenda Powiatowa zakupiła samochód operacyjny Fiat Albea

2004 r.

 1. Wykonano pomieszczenia szatni odzieży specjalnej,
 2. Zakończono remont szatni zmianowych. Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono nowe szafki ubraniowe,
 3. Przeprowadzono procedurę przetargową na przebudowę obiektów garażowych, magazynowych i socjalnych. Remont i przebudowę rozpoczęto 15 września,
 4. Rozpoczęto prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych i biurowych,
 5. W miejsce wyeksploatowanego samochodu SLKw VW pozyskano samochód Lublin II. Samochód ten we własnym zakresie odremontowano.

2005 - 2010 r.

W latach 2005 - 2010 w dalszym ciągu dążono do poprawy warunków służby i wyposażenia w naszej jednostce. W efekcie bardzo dobrej współpracy kierownictwa komendy z pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Gdańsku, lokalnymi samorządami, instytucjami, można było dokonać remontów naszych obiektów, wymiany pojazdów ratowniczych na nowocześniejsze, doposażyć miejscową Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w nowy sprzęt.
W tym okresie dokonano:
 1. Doposażenia JRG w nowoczesny sprzęt (Aparaty powietrzne, armaturę wodną, sprzęt łączności itp.),
 2. Wyremontowano pomieszczenia socjalno - magazynowe i garażowe,
 3. Wyremontowano pomieszczenia biurowe komendy,
 4. Docieplono budynek główny który dzięki temu zyskał elewacje w nowej kolorystyce,
 5. Przy komendzie utworzono tymczasowe lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 6. Zakupiono nowoczesny zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego,
 7. Zakupiono ciężki samochód gaśniczy MAN,
 8. Zakupiono samochód kwatermistrzowski Renault Kangoo,
 9. Zakupiono samochód operacyjny z napędem terenowym Nissan NP 300,
 10. Pozyskano samochód operacyjny Opel Vectra.
powrót ^

  :: WCZORAJ ::


Przejdź do strony Historia wczoraj >>